Norrlänningar mest oroliga för kalorier?

Trodde du att det var de utseendefixerade Stockholmarna som är mest intresserade av kalorier i Sverige? Eller kanske den badintresserade befolkningen på Västkusten? Nej, det är i Norrbotten som man är mest intresserad av kalorier!

En analys av sökvolymen för termen ”kalorier” på sökmotorn Google under 2004 till 2011 visar att intresset utan någon som helst tvekan är störst i Norrbottens län, som har tilldelats index 100 på grafiken nedan. Intressant är att avståendet till tvåan på listan, Södermanlands län, är hela 22 indexpunkter!

Vad är orsaken till det stora intresset för kalorier i Norrbotten? Är befolkningen där hälsosammare, eller mer måna om sitt utseende? Alla teorier mottages tacksamt!

Intresse för termen ”Kalorier”, 2004-2011
Sökvolym kalorier
Sökvolym kalorier
Sökvolym (indextal)

  1. Norrbottens län (100)
  2. Södermanlands län (78)
  3. Kalmar län (75)
  4. Gotlands län (71)
  5. Västa Götalands län (70)
  6. Stockholms län (70)
  7. Västerbottens län (70)
  8. Dalarnas län (67)
  9. Uppsala län (67)
  10. Skåne län (66)

Källa: Google