Beräkna ditt BMI

Du har säkert hört talas om det, men vad exakt är BMI?

Att mäta fettet i kroppen är både svårt och dyrt. Istället använder man body mass index, BMI, som är ett indirekt mått på fettmassan. BMI (Body Mass Index) mäter relationen mellan fett och muskelmassa i våra kroppar och tar hänsyn till både vikt och längd. BMI kan sedan användas som ett enkelt mått för att se om en person är överviktig eller underviktig.

BMI - Body Mass Index

Vill du veta vad ditt BMI är? Du kan ta reda på ditt BMI genom att dividera din vikt med din längd (meter) i kvadrat. Här finns en sida med ett BMI test. Ett BMI över 30 ses som fetma medan 26-29 ses som övervikt. Ett BMI mellan 20 och 25 räknas som normalt och det mest hälsosamma. Dessa BMI-gränser är samma för alla vuxna, oavsett kön och ålder. BMI-gränserna för vad som klassas som övervikt respektive fetma har fastställts av WHO och grundar sig på samband mellan BMI, sjukdomsrisk och för tidig död.

Generellt säger många experter att risken för sjukdomar ökar om man har ett BMI högre än 25 eller lägre än 20.